Riktig bruk av kredittkort

Det er enkelt (men likevel vanskelig) å unngå de viktigste fellene.

Bruk det for det det er verdt!

Tenk på slike plastkort som et effektivt verktøy i din personlige økonomiske verktøykasse. Her har du faktisk en mulighet til å skyte inn penger i budsjettet uten at det trenger å koste deg en krone mer i nesten to måneder. Så hard er konkurransen blitt blant bankene at de mer enn villig tilbyr deg et lån som du fritt kan disponere – men pass deg for farene.

Med en gang du overskrider den rentefrie perioden, slår en skyhøy rente inn som kan gjøre kreditthygge til en ond gjeldsspiral. Til og med hvis du glemmer å nedbetale i tide fra tid til annen kan dette bli dyrt så her handler det om å holde tunga rett i munnen og øynene på forfallsdatoene.

De fleste kortene har en renteperiode som går fra du faktisk handlet varene til du har nedbetalt til siste øre, inkludert rentebeløpet. Hvis du i tillegg faller for fristelsen og nedbetaler bare minstebeløpet som er påkrevd kan du ende opp med en gjeld som strekker seg over flere tiår avhengig av summen du skylder.

Hvis du tror du ikke er i stand til å betale det du skylder i kredittkortgjeld, må du i det minste til enhver tid gjøre deg kjent med rentenivået ettersom dette fort kan endre seg. Hvis en bank f.eks oppgir at renta kun er et par prosent i måneden ikke la deg lure. Den årlige gjennomsnittlige renten vil fort beløpe seg på mye mer, så spør alltid om den effektive renta.

Et annet godt råd er å unngå å ta ut penger fra minibank – gebyrene er ofte høye så cash bør alltid bety debetkort og ikke på krita.

  • UNNGÅ GJELDSSPIRALEN - BETAL NED I TIDE
  • BETAL ALDRI BARE MINSTEBELØPET
  • REFINANSIER KORTGJELDEN DERSOM DU FØLER AT DU MISTER KONTROLL
Del artikkel
You might also like
You’ve successfully subscribed to Compare.no
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search