Beste bilforsikring

En god bilforsikring kan spare deg for mye hodebry senere.

En ulykke, kollisjon, bulking, tyveri og hærverk - mye kan skje med bilen som du ikke har planlagt. En god bilforsikring kan spare deg for mye hodebry senere.

Det er i tillegg mange faktorer som spiller inn på prisen og om du får den billigste typen eller ikke. Det viktigste er imidlertid å spørre deg selv hvor avhegig du er av bilen i ditt daglige virke i forhold til hvor avansert forsikring du velger - en billig bilforsikring kan ofte bli dyr for deg hvis det betyr tapt arbeidsinntekt fordi du ville spare penger. Mange forsikringsselskaper opererer i tillegg med ulike fordelsprogrammer som kan gjøre dine samlede forsikringer billigere.

En bilforsikring består av ulike moduler: Ansvarsforsikring, som er den obligatoriske delen og som dekker eventuelle utgifter du påfører andre og er en noe alle bileiere må ha. Deretter følger delkasko og kasko som skal betale for skader eller tap på din bil.

Prisen på polisen vil ha en sammenheng med din alder, hvor du bor, hvem som kjører bilen, bonusen du har opptjent og hvor mye ekstra forsikringen dekker. Hvor mye du må betale i egenandel ved ulike typer skade og om du får dekket leiebil ved reparasjon, skader på fastmontert utstyr og eventuell tap av bagasje innelåst i bilen henger også sammen med hvilken forsikring du velger. Mange selskaper tilbyr i tillegg ulike tilleggsløsninger som fører- og passasjerforsikring ved ulykke, løsninger som dekker ekstrautstyr og leiebil og som gir reduserte egenandeler.

Hvordan få en billigere pris på bilforsikring?

Her finner du en liste over ting du burde gjøre for å senke de månedlige betalingene. Følg disse triksene for å spare penger.

Velg riktig forsikringsselskap

Som forsikringstaker i Norge har du en lang rekke selskaper å velge mellom for å skaffe deg en god pris på bilforsikringen. Hvilket selskap du velger burde i stor grad avhenge av den prisen du mottar på forsikringen, og hvorvidt de tilbyr en solid bonusordning til sine kunder. Prisene på bilforsikring vil avhenge av hvilken type forsikring du leter etter, og her finnes det tre valg i dagens marked.

Først av alt plikter man som bilist i Norge å ha en såkalt ansvarsforsikring på bilen sin. Denne forsikringen er ment å dekke økonomiske utgifter dersom du påfører skade på andre bilister, sivile og privat eiendom. Med denne forsikringen mottar du også stønad til rettshjelp samt en rekke andre fordeler. Som norsk bilist har man ikke lov til å føre et motorisert kjøretøy med mindre denne forsikringen er på plass.

Den andre typen forsikring heter kasko, og dekker økonomiske skader som er selvforskyldt. Dette utrykket kan være litt misvisende ettersom en kaskoforsikring også dekker deg mot innbrudd og tyveri fra bilen. Typiske eksempler på tilfeller hvor kasko hjelper er slike ting som utforkjøring, velting og bilkræsj uten andre involverte parter.

Det er ikke alltid en lur sak å kjøpe kaskoforsikring på bilen. En god pris på bilforsikring kan innebære at man ikke har noen kaskodekning på grunn av de høye relaterte kostnadene. Som bileier må du gjøre en helhetlig vurdering på forhånd, hvor du fokuserer på utgifter versus nytteverdi.

Les videre for å lære mer om hvordan du oppnår en god pris på bilforsikringen din.

Slik går du frem for å spare penger

Den viktigste faktoren for å spare penger på bilforsikring i dag er såkalte bonuser. Kjører du en bil skadefritt vil du over tid motta bonuser som fører til store rabatter på den årlige forsikringspremien. Vanlig praksis blant norske forsikringsgivere er at du mottar 10% bonus for hvert skadefrie år. Taket er satt til 70%, og du må kjøre 5 skadefrie år før du kan hoppe opp til 80%.

For å spare penger på bilforsikring burde du velge et selskap som tilbyr en gunstig inngangsbonus. Det finnes mange selskaper som tilbyr inntil 30% bonus for nye kunder, og det vil ha stor innvirkning på den prisen du betaler. Merk deg likevel at dette vanligvis ikke er gjeldende for unge sjåfører som nettopp har mottatt førerkortet sitt.

Videre har du valget om å betale en høyere egenandel i bytte mot en billigere bilforsikring. I dag er det vanlig at forsikringsselskaper tilbyr kr 4 000, 8 000 og 12 000 i egenandel til sine kunder. Med den høyeste egenandelen vil også regningen være lavest mulig ved månedsslutt. Dette er ganske enkelt den summen du må betale selv dersom et uhell skulle inntreffe.

Sist men ikke minst burde du også vurdere mulighetene for å samkjøre alle forsikringene du sitter med hos det samme selskapet. I dag er det mange forsikringsselskaper som tilbyr vesentlige avslag til de kundene som samler alt hos det samme selskapet. Vi anbefaler at du kontakter din forsikringsgiver og etterspør mulighetene for rabatter dersom du flytter eksisterende forsikringer over til sistnevnte.

Det finnes også et par andre metoder du burde ha fokus på.

Billigste pris på forsikring for unge

Som ung forsikringstaker har du i dag én ekstra mulighet du kan benytte deg av. Det er en løsning hvor du forsikrer deg gjennom foreldrene dine. I slike tilfeller er det mulig å spare tusenvis av kroner hvert år.

Grunnen til at du sparer penger på denne løsningen er bonusen som foreldrene dine oftest sitter med. Har de opparbeidet seg en høy bonus over flere år, vil det føre til store besparelser for deg som. Til gjengjeld finnes det også noen ulemper med løsningen som du burde være klar over.

Velger du å forsikre bilen din gjennom foreldrene mister du også muligheten til selv å spare opp bonus som forsikringstaker. Det kan på en måte sammenlignes med å utsette betalingen til en gang i framtiden. Du sparer penger i nåtid, men går glipp av framtidige besparelser som følge av at du opparbeider en bonus over tid. Av den grunn er det ikke alltid smartest å forsikre bilen gjennom foreldrene dine.

Som ung forsikringstaker vil du også ofte ha en bil med relativt lav markedsverdi. I slike tilfeller kan det være lønnsomt å unngå kaskoforsikring på bilen. Denne forsikringen er ment å dekke de uhell du selv utsettes for, og kan koste titusenvis av kroner hvert år. Har bilen en lav markedsverdi kan du derfor raskt ende opp med å betale mer enn hva bilen er verdt. Du får tross alt ikke tilbakebetalt mer enn bilens totalverdi og derfor er det ikke lurt å bruke kasko i slike tilfeller. Typisk burde du unngå kaskoforsikring dersom bilen er verdt mindre enn kr 50 000.

Del artikkel
You’ve successfully subscribed to Compare.no
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search