Beste reiseforsikring

Med reiseforsikring kan du dekke deg mot en lang rekke uhell, skader og tyveri når du er ute og reiser.

Forsikring for reiser er en av de mest populære typer forsikringer og også en type som kan vise seg å være uvurderlig.

Noen ting du bør sjekke er hva forsikringen dekker, f.eks. hvem som dekkes, hva som erstattes, hva slags type reiser, hvilket ansvar du har, og ikke minst hvilke egenandeler du selv må dekke. En god reise forsikring bør i tillegg være fleksibel nok til å dekke ulike områder som ferie og fritid og at hjelpen kommer til der du faktisk oppholder deg.

Noen ting du også må velge mellom er om du trenger en helårs forsikring eller en type som bare dekker enkeltturer. For helårsforsikringen gjelder dette vanligvis for en periode på rundt 1 1/2 måned sammenhengende reise i gangen, slik at man f.eks. ikke kan dra på jordomseiling eller lignende. Da må det spesielle ordninger til. Skal du forsikre enkeltreiser vil den endelige prisen avhenge av hvor mange som skal forsikres og hvor lang tid du skal bruke på turen og hvor du eller dere skal reise. For eksempel vil en tur til risikoområder åpenbart koste mer enn en tur til Danmark. En forsikring som skal dekke en reise med hele verden som dekningsområder vil naturligvis også bli dyrere.

Noen ting du også bør forhøre deg om er om den dekker blant annet avbestilling og forsinkelser, hvor my den dekker av reisegods, sykdom, ulykke samt rettshjelp mm. Ansvarsforsikring inngår også gjerne som en del av den samlede pakken.

Hva er reiseforsikring?

Med reiseforsikring kan du dekke deg mot en lang rekke uhell, skader og tyveri når du er ute og reiser. Lær mer om ordningen under.

Fordeler med reiseforsikring

Med reiseforsikring er du beskyttet mot en lang rekke forhold ved store og små reiser både innlands og til utlandet. For det første kan det være relativt dyrt å forsikre seg. Avhengig av hvilken dekning du ønsker vil det fort koste et sted mellom kr 1 500 - 2 000 å kjøpe en helårs reiseforsikring. Som medlem i visse foreninger kan du ende opp med å betale en lavere sum, og mange kredittkort har forsikringen inkludert. Det eneste kravet som stilles for at reiseforsikring gjennom kredittkort skal være gyldig er at minst 50% av reisekostnadene betales ved hjelp av kortet.

Viktigheten av å ha reiseforsikring skal ikke undervurderes. Mediene har de siste årene skrevet flere historier om nordmenn som ender opp med gigantiske regninger i utlandet som det er vanskelig å gjøre opp for. Eksempler på dette er mennesker som blir syke og innlagt på sykehus utenlands uten å være en del av det nasjonale helsesystemet. Andre eksempler er de som blir stilt skadeansvarlig ovenfor andre mennesker som følge av bilulykker og andre forhold.

Med reiseforsikring blir du beskyttet mot tyveri. Det inkluderer ting som tap av kontanter, mobiltelefon og lommebok. Du har også en forsikring mot tap av bagasje i de tilfeller hvor bagasjen er forsvunnet ved ankomst. Noen reiseforsikringer vil også inkludere en avbestillingsforsikring som dekker deg mot tap av reisekostnader som følge av sykdom hos deg eller nærmeste familie før avreise.

Du drar også nytte av en ansvarsforsikring i de tilfeller hvor du volder andre personer skade ved opphold i utlandet. Et eksempel er leie av bil, og en situasjon hvor du kolliderer med en innbygger i landet du besøker. I et slikt tilfelle skjer det ofte at den lokale domstolen krever fengsling av inntil økonomisk kompensasjon utbetales. Da er det viktig at du har en forsikring som hjelper deg dekke de kravene som stilles.

Verdt å vite

Husk at ikke alle forsikringer er like, og at utbetalingssummene varierer. Som sagt vil det variere hva forsikringene tilbyr av dekning, og derfor burde du sette deg nøye inn i vilkårene på forhånd. Det er for eksempel ikke nødvendigvis lurt å kjøpe full beskyttelse til en dyr pris dersom du kun skal reise for et par uker i året. Skal du derimot oppholde deg i utlandet for lenger perioder av gangen er det lurt å skaffe en reiseforsikring med solid dekning og høye utbetalinger.

Som norsk statsborger er du automatisk medlem av EØS-samarbeidet og de regler som gjelder for sykehusopphold i Europa. Enkelt forklart har du de samme rettighetene til helsehjelp som andre borgere i det europeiske landet du besøker. Merk deg at denne regelen kun gjelder for de land som er medlem av den Europeiske Union. Dermed vil for eksempel ikke enkelte land på Balkan og Hviterussland inkluderes i samarbeidet. EØS avtalen er heller ikke gjeldende dersom du oppholder deg i landet for mer enn 6 måneder av gangen.

Ved reiser utenfor det europeiske samarbeidsområdet vil du også i visse tilfeller ha rett på gratis helsehjelp gjennom det som heter HELFO (Helseøkonomi Forvaltningen). Et eksempel på dette er norske studenter som oppholder seg i utlandet for lenger perioder av gangen. De har rett på refusjon av utlegg til medisiner på blå resept såvel som sykehusopphold. Forutsetningen er at de oppfyller de vilkårene som er nedfelt i lovverket.

Ditt ansvar

Med reiseforsikring kan du selv også bli stilt til ansvar for visse tap. Har du opptrådt grovt uaktsomt er det ikke alltid mulig å motta refusjon for de økonomiske tapene du har lidt. Et eksempel på dette er å legge fra seg lommeboken ubevoktet, eller å oppbevare pinkoden sammen med kortet ditt.

Varigheten på reiseforsikringer varierer også. Noen forsikringer kan tegnes for 1 år av gangen, mens andre kun er gyldig i én måned av gangen. Du må med andre ord sørge for å finne en forsikring som passer ditt reisemønster.

Vær obs på vilkårene

Med reiseforsikring er det visse ting som ikke dekkes. Et eksempel på det er dypvannsdykking og fallskjermhopp. I forsikringsavtalen vil det klart fremkomme hvilke unntak og betingelser som gjelder for at avtalen skal være gyldig. De fleste forsikringer vil også unnta en rekke land fra sitt gyldighetsområde. For eksempel vil ikke en reiseforsikring være gyldig ved reise til land som Afghanistan, Irak og Syria.

Grunnen til dette er at landene er preget av krigføring og dermed utgjør en uholdbar risiko for forsikringsselskapet. Det samme gjelder med ekspedisjoner og lange reiser som krever spesialutstyr. Et typisk eksempel på sistnevnte er organiserte reiser til nord og sydpolen.

Et annet vilkår har å gjøre med forsikringstakeren og deres personinformasjon. For eksempel er det et universelt krav at forsikringstaker er bosatt i Norge, har et fødselsnummer, er medlem av folketrygden og vil returnere til riket etter endt reise.

Del artikkel
You’ve successfully subscribed to Compare.no
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search