Strømpriser sammenligning 2024

Finn gode strømtilbud

Finn gode strømtilbud.

Hvordan få billigere strøm?

Strømpris består hovedsaklig av to deler:
Nettleie og kraftprisen. Nettleien er den samme der du bor uansett hvilken strømleverandør du bruker. Den eneste måten å få billigere strøm på er å bytte strømleverandør til en rimeligere tilbyder og/eller redusere forbruket ditt.

Før strømselskapet sender regningen til deg så legger de på gebyret sitt også kalt påslag, som er selskapets inntjening. Og det er her forskjellen ligger. Selskapene kjøper som regel kraften sin fra kraftmarkedet Nordpool der prisene er den samme for alle selskapene og ligger åpent tilgjengelig. Sin profitt legger de på toppen av sin innkjøpspris.

Er det vanskelig å bytte strømselskap?

Nei! Det er svært enkelt. Faktisk håndterer den nye leverandøren du har valgt alt av det praktiske.
Det blir ingen brudd i strømmen og du merker ingen forskjell annet enn at strømregningen forhåpentligvis er blitt litt lavere.

Hva er forskjellen på spotpris, variabel pris og fastpris og andre pristyper

  • Spotpris - Dette er den anbefalte pristypen av Forbrukerrådet. Her styres prisen kontinuerlig av den såkalt spotprisen på kraftbørsen Nordpool. I tillegg legger strømleverandøren på et påslag som kan være noen øre per kWt eller et fastbeløp per måned.
  • Timesspot - her betaler du prisen slik den svinger fra time til time på Nordpool, deretter ganget opp med ditt forbruk i samme timesperiode. I tillegg kommer påslag fra selskapet.
  • Variabel pris - Her følger også prisen markedet, men skal i teorien svinge mindre enn spotpris. Selskapene skal varsle om prisendringer med 14 dagers varsel. Dvs at de også legger inn buffere som tar høyde for om prisen går opp. Over tid så er en slik avtale dyrere enn spotpris ref. Forbrukerrådet.
  • Fastpris - Dersom du ikke ønsker store svingninger men vil ha forutsigbarhet, så velger du fastpris. Denne vil i de fleste tilfellene være det dyreste alternativet, men du unngår overraskelser. Med en slik modell vil selskapet helgardere seg mot svingninger i markedet for å kunne gi deg en forutsigbar kostnad.
Del artikkel
You might also like
You’ve successfully subscribed to Compare.no
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search