Lønnstrinn og statens lønnsregulativ 2023

Sen en forenklet lønnstabell over lønnstrinnene i staten

Forenklet lønnstabell over lønnstrinnene fra 1.mai 2022

Hva er et lønnstrinn?

Staten inngår avtaler med de største arbeidstakerorganisasjonene og blir enig om hvordan lønnen i statlig sektor skal se ut for den kommende perioden. Hver arbeidstager blir i utgangspunktet tildelt et lønnsnivå eller trinn i denne lønnstabellen basert på type stilling, erfaring, og andre relevante faktorer. Dersom du ikke er fagorganisert i en organisasjon vil du likevel få betalt etter hovedtariffavtalen.

Utdraget nedenfor er en oversikt over de ulike trinnene i statens system for lønn, noe som skaper et transparent og oversiktlig system.

Det er Kommunal og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for arbeidsgiverpolitikken i den norske stat.

Lønnstrinn Brutto årslønn
19 319 800
20 323 300
21 327 300
22 330 900
23 334 800
24 338 800
25 343 000
26 347 300
27 351 300
28 355 300
29 359 100
30 363 100
31 366 700
32 370 900
33 374 800
34 379 000
35 383 200
36 387 500
37 392 300
38 397 100
39 401 800
40 406 900
41 412 000
42 417 900
43 423 500
44 429 600
45 435 600
46 441 900
47 449 900
48 456 800
49 464 200
50 471 300
51 478 300
52 485 800
53 493 700
54 501 200
55 509 500
56 517 600
57 526 100
58 534 900
59 544 400
60 553 500
61 563 500
62 573 900
63 584 700
64 593 500
65 604 400
66 615 000
67 626 300
68 636 700
69 648 700
70 661 400
71 677 000
72 689 100
73 701 300
74 714 000
75 728 100
76 746 900
77 765 600
78 790 100
79 814 900
80 839 900
81 864 500
82 888 200
83 911 700
84 935 300
85 965 000
86 994 200
87 1 024 200
88 1 047 600
89 1 071 200
90 1 094 800
91 1 118 700
92 1 142 100
93 1 165 800
94 1 189 400
95 1 213 200
96 1 236 300
97 1 259 500
98 1 282 600
99 1 304 800
100 1 326 900
101 1 349 100
Del artikkel
You’ve successfully subscribed to Compare.no
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search