Lønnstrinn og statens lønnsregulativ 2023 til 2024

Sen en forenklet lønnstabell over lønnstrinnene i staten

Forenklet lønnstabell over lønnstrinnene fra 1.mai 2023

Hva er et lønnstrinn?

Staten inngår avtaler med de største arbeidstakerorganisasjonene og blir enig om hvordan lønnen i statlig sektor skal se ut for den kommende perioden. Hver arbeidstager blir i utgangspunktet tildelt et lønnsnivå eller trinn i denne lønnstabellen basert på type stilling, erfaring, og andre relevante faktorer. Dersom du ikke er fagorganisert i en organisasjon vil du likevel få betalt etter hovedtariffavtalen.

Utdraget nedenfor er en oversikt over de ulike trinnene i statens system for lønn, noe som skaper et transparent og oversiktlig system.

Det er Kommunal og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for arbeidsgiverpolitikken i den norske stat.

Lønnstrinn Brutto årslønn
19 350 800
20 354 300
21 358 300
22 361 900
23 365 800
24 369 800
25 374 000
26 378 300
27 382 300
28 386 300
29 390 100
30 394 100
31 397 700
32 401 900
33 405 800
34 410 000
35 414 200
36 418 500
37 423 300
38 428 100
39 432 800
40 437 900
41 443 000
42 448 900
43 454 500
44 460 600
45 466 600
46 472 900
47 480 900
48 487 800
49 495 200
50 502 300
51 509 300
52 516 800
53 524 700
54 532 200
55 540 500
56 548 600
57 557 100
58 565 900
59 575 400
60 584 500
61 594 500
62 604 900
63 615 700
64 624 500
65 635 400
66 646 000
67 657 300
68 667 700
69 679 700
70 692 400
71 708 000
72 720 100
73 732 300
74 745 000
75 759 100
76 777 900
77 796 600
78 821 100
79 845 900
80 870 900
81 895 500
82 919 200
83 942 700
84 966 300
85 996 000
86 1 025 200
87 1 055 200
88 1 078 600
89 1 102 200
90 1 125 800
91 1 149 700
92 1 173 100
93 1 196 800
94 1 220 400
95 1 244 200
96 1 267 300
97 1 290 500
98 1 313 600
99 1 335 800
100 1 357 900
101 1 380 100
Del artikkel
You’ve successfully subscribed to Compare.no
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search