Euro valutakurs EUR

Prøv vår valutakalkulator for europeiske euro EUR og sammenlign oppdatert valutakurs med andre kurser som norske og svenske kroner. Du kan også se forskjellen på oppdatert kursverdi på dollar og mange flere.

Euro icon

EU euro

Forkortes gjerne kun til tegnet €. Dette er den felles valutaen til den Europeiske Union og brukes av 19 europeiske land. Det er den neste største valutaen i verden.
Den ble opprinnelig innført i 1999 i første omgang kun som en virtuell valuta før den erstattet de gamle fysiske sedlene og myntene.
Består av mynter og sedler som og inndeles i cent per euro-enhet. Utstedes av sentralbanken European Central Bank. Forkortes til ISO-koden EUR i internasjonal sammenheng.

Kjappe fakta EUR:

Noen tall som illustrerer valutaens størrelse:

Andel av den daglig valutahandel på verdensbasis: 32%
EUs andel av verdensøkonomien: 16%
Historie: Utstedt i 1999 første gang
Enheter: 1 euro (€) = 100 cent (c)
Mynter og sedler:
Sedler: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500
Mynter: 1 cent, 2 cent, 5 cent , 20 cent. 50 cent, € 1, € 2
Sentralbank: European Central Bank

Del artikkel
You’ve successfully subscribed to Compare.no
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search