Valutakurs valutakalkulator

Finn kursen til de viktigste valutaene - omregning til norske kroner

Finn kursen til de viktigste valutaene - omregning til norske kroner

Hva er valutakurs

Når det gjelder forskjellige lands vekslingskurser og pengeenheter så er det viktig å ha full kontroll for dette endrer seg fort og ofte. Når man snakker om valutakurser så bruker man ofte de ulike pengeenhetenes forkortelser og internasjonale valutakoder. Dette er koder på tre bokstaverbitcoing som skal forenkle omtalen og handelen. Så istedet for å si norske kroner, så bruker man forkortelsen NOK, eller USD for amerikanske dollar. I tillegg har man uoffisielle forkortelser for såkalt kryptovaluta som Bitcoin som har fått koden BTC.

Valutamarkedet

Valuta er et lands pengeenhet og vekslingskursen mellom to ulike valutaer sier noe om hvor mye en valuta er verdt i forhold til den andre. I Norge bruker vi norske kroner som valuta, men for å kjøpe varer og tjenester fra utlandet må vi veksle inn kronene i den valutaen våre handelspartnere aksepterer og motsatt når utlandet skal kjøpe fra oss. Verdien av den norske kronen blir fastsatt på det internasjonale valutamarkedet der det kjøpes og selges valuta. Dette er det største markedet i verden der det omsettes for over 6.6 billioner USD hver eneste dag. (2019) Verdiene på lands valuta vil stige og synke basert på etterspørsel etter valutaen og på bakgrunn av spekulasjoner i forhold til hvilken tillit man har til ulike lands finansielle situasjon og utsikter framover.

De største handlene skjer mellom ulike valutapar. De mest populære er veksling mellom Euro og USD, USD og japanske yen, britiske pund og amerikanske dollar.

På engelsk omtales det som foreign exchange market, gjerne forkortet til Forex.

Vekslingskurs

For å kunne handle et annet lands valuta må man forholde seg til vekslingskurs. Dette er verdien som man må gi for å få et visst antall pengeenheter av en annen valuta, dvs bytteforholet.
Det er to måter å se dette bytteforholdet på. Enten at 1 dollar er 10 kroner eller at 1 krone er 0,10 dollar. Ulike banker og finansinstitusjoner vil operere med ulike vekslingskurser. De forholder seg til den prisen de vil få på markedet og deretter legger de på sine utgifter og gebyret som de tar fra deg når du skal veksle til en annen valuta. Dette gebyret er gevinsten de tar og vil variere mye fra tilbyder.
Så selv om valutakalkulatoren sier at vekslingskursen er en ting så vil du i praksis få en annen vekslingskurs når du utfører byttet i praksis. Det lønner seg derfor å sjekke hvor du får best tilbud spesielt dersom du skal veksle store beløp.

Kortkjøp alltid med lokal valuta

Vekslingskurs og bankenes gebyrer er også en av grunnene til at du ikke bør velge å betale med norske valuta med kredittkort / bankkort når du er i utlandet. Dette kan fort bli dyrt ettersom banken og betalingsformidleren fort vil legge på ekstra gebyrer på beløpet du skal betale. Betaler du med lokal valuta, vet du at du blir trukket for det beløpet som er oppgitt på prislappen.

Nedenfor kan du regne ut ulike aktuelle og oppdaterte kurser:

Del artikkel
You’ve successfully subscribed to Compare.no
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Please enter at least 3 characters 0 Results for your search